Spreekuur afspraak maken

U maakt een digitale afspraak met uw eigen huisarts, vaste waarnemer of huisarts in opleiding via uw account van MijnGezondheid.net of de bij horende MedGemak-app op uw smartphone.

Hoeveel tijd nodig?
1 medische vraag  =  10min
2 medische vragen of 1 uitgebreide vraag  =  20 min
Spreekt u geen Nederlands of Engels?  =  20min
Heeft u om andere redenen meer tijd nodig?  =  20 min