Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om goede zorg te leveren. Desondanks kan het toch voorkomen dat u ergens ontevreden over bent.

Als u een klacht heeft vragen we u om dit in eerste instantie te bespreken met de desbetreffende persoon. Bent u nog niet tevreden? Dan leggen we de klacht voor aan onze eigen klachtencoördinator. Neem voor meer informatie contact op met de assistente, of download het klachtenformulier dat u thuis kunt invullen en inleveren bij onze balie.

Het kan zijn dat u er samen met uw hulpverlener of onze klachtencoördinator niet uitkomt. In dat geval kunt u contact opnemen met de (onafhankelijke) Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), waarbij alle huisartsen van Medisch centrum “Aan de Berg” zijn aangesloten. Zij kunnen u dan verder helpen met het afhandelen van uw klacht.

Download klachtenformulier

SKGE