Kwaliteit & AVG privacy

Het centrum volgt de kwaliteitsnormen en richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en zorggroep POZOB (praktijkondersteuning Zuidoost Brabant).

Jaarlijks doorloopt onze praktijk de NHG-praktijk accreditatie.

Dit houdt in dat de praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en gericht werkt aan kwaliteitsverbetering.

In ons AVG – privacyreglement kunt u lezen hoe wij uw privacy respecteren en borgen.

logo (2)

 

logo_pozob

 

final_NHG_Keurmerk_TuT