Toestemming inzage dossier

U kunt ervoor kiezen om een deel van uw medisch dossier open te stellen voor artsen elders, mochten ze dit voor uw behandeling nodig hebben.

Dit gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP), een beveiligde manier om medische gegevens uit te wisselen.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u schriftelijk toestemming te geven om uw dossier opvraagbaar te maken via het LSP. Een toestemmingsformulier kunt u aanvragen via onze assistente.

Mijn dossieraanvraag regelen via:

Volg je Zorg